Mae’r cyfleusterau sydd ar gael yng Nghanolfan Ffitrwydd Hamdden a Aberafan yn cynnwys:

Parcio am ddim
Pwll 25m 8 lôn gyda Rising Boom a Spectator Seddi
Pwll Dysgwyr
Gwlyb a Sych Cyfleusterau Newid
Caffi
Ystafelloedd Cyfarfod Cymunedol
Cyfleuster Clwb Ieuenctid
100 Gorsaf Ffitrwydd Gampfa
Dawns Stiwdio
Ystafell Beicio Dan Do
4 Neuadd Chwaraeon Llys gydag Ardal Spectator
Mynediad i gadeiriau olwyn a chyfleusterau i’r anabl