Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cyfleusterau neu’r dosbarthiadau yng Nghanolfan Ffitrwydd Hamdden a Aberafan, cysylltwch â ni:

Drwy’r post:
Canolfan Ffitrwydd a Hamdden Aberafan
Ffordd y Dywysoges Margaret
Glan Môr Aberafan
Port Talbot
SA12 6QW

Dros y ffôn:
0300 365 4455

Drwy e-bost: